Hiện nay hệ thống Nhà thuốc Minh Thủy đã có 15 bao gồm 14 chi nhánh tại Hà Nội và 1 chi nhánh tại Thái Bình. Nhà thuốc Minh Thủy vẫn đang liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như mở rộng chuỗi Nhà thuốc của mình để phục vụ khách hàng một cách chu đáo, tận tâm.

Hình ảnh nhà thuốc